Image by Leigh Cooper
6a06c3_6e3b2620eee44d0e97dab78b225c0492~mv2.jpg

Jorn Out
Runningtherapeut en Hardlooptrainer

0629052407

Runningtherapie
Zakelijke

Het hoofddoel van runningtherapie is de psychische conditie te verbeteren. Dit doen we door hardlopen of wandelen in te zetten als behandelvorm ten behoeve van de meest uiteenlopende psychische klachten. Runningtherapie draagt bij aan het verlagen van het risico op chronische ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten. Je hoeft natuurlijk geen atleet te zijn om deel te nemen aan runningtherapie. Wandelen en in beweging komen is natuurlijk al een prachtig doel op zich. 

Het leveren van maatwerk is cruciaal bij het inzetten van runningtherapie als behandelvorm. Ik werk nauw samen met werkgevers uit het bedrijfsleven waar runningtherapie preventief ingezet wordt ter voorkoming van personeelsuitval. Een actieve levensstijl en plezier in bewegen draagt bij aan een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Daarnaast wordt runningtherapie ook ingezet als complementaire behandeling tijdens een re-integratie traject.

In samenspel met werkgever en werknemer en eventueel de arboarts maken we een plan van aanpak om terugkeer op de werkvloer in goede banen te leiden. Met complementair bedoel ik dat er al in een vroegtijdig stadium begonnen kan worden met runningtherapie als behandelvorm voor psychische klachten. In een later stadium kan dit waar nodig gecombineerd worden met psychotherapie of medicatie. Het grote voordeel hiervan is dat runningtherapie op korte termijn ingezet kan worden.

Vanuit de GGZ zie ik een stijgende lijn van aanvragen en ik merk dat er steeds meer gekeken wordt naar externe bewezen behandelvormen zoals runningtherapie. Zo werk ik onder meer nauw samen met Vicino Noord-Holland-Noord waar we op diverse plaatsen in de kop van Noord-Holland in groepsverband runningtherapie geven. Het mooie is dat we binnen ons netwerk laagdrempelige zorg bieden en korte lijnen hebben met de betreffende huisartsen en praktijkondersteuners. Dit creëert extra structuur en maakt het behalen van de gestelde doelen ook realistisch. Samenwerking is hier immers de sleutel.

 

Voor meer informatie kun je gebruik maken van het contactformulier.

Ik kijk er naar uit om kennis te maken en de mogelijkheden van samenwerking in kaart te brengen!